اخبار ورزشی » قیمت بلیت های بازی با رئال برای هواداران ایبار مشخص شد