اخبار ورزشی » دنده عقب در لالیگا/ خمز و کاپاروس مثل زیدان